زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه: ایجاد نفاق و تفرقه، اساس فکر تروریستان را تشکیل می‌دهد
چهارشنبه ,24 می , 2017

عبدالله عبدالله

در دیدار دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، با رییس و اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان به تحکیم وحدت میان افغان‌ها تاکید صورت گرفت.

مولوی قیام الدین کشاف رییس شورای سرتاسری علمای افغانستان گفت که دشمنان افغانستان تحت عناوین مختلف می‌خواهند میان افغان‌ها تفرقه ایجاد کنند و از همین طریق به اهداف شوم شان که قتل بی‌رحمانۀ مردم افغانستان است برسند.

وی با اشاره به حوادث خونین اخیر که در آن شماری از علمای کشور به شهادت رسیدند، افزود که پنجاه عالم دینی به شهادت رسیده و مخالفان مسلح تهدیدهای شان در برابر علما را افزایش داده‌اند. در حالی که در هیچ دین و آیینی کُشتار علمای دینی جواز ندارد.

رییس شورای سرتاسری علمای افغانستان، در حالی که از همسایه‌های افغانستان به شدت انتقاد نمود، اختلاف‌های داخلی را مساعد ساختن فرصت برای سوء استفاده دشمنان و مداخله کشورهای همسایه عنوان نمود.

مولوی قیام الدین کشاف به دوام سخنانش از تمام مردم کشور خواست تا به منافع ملی ارزش قایل شده و برای تامین صلح و ثبات دایمی در کشور تلاش نموده و اختلافات شخصی خویش را کنار بگذارند.

مولوی شهزاده شاهد عضو شورای سرتاسری علما و نمایندۀ مردم در مجلس نمایندگان به خاطر آن‌چه که مشوره با علما و عمل به گفته‌های آنان عنوان نمود، از حکومت افغانستان و به ویژه رییس اجراییه کشور امتنان نمود.

وی در همین‌حال خواستار توجه بیش‌تر به تامین امنیت علمای دینی که اخیرا آماج حملات مرگبار قرار گرفته‌اند، گردید.

آقای شاهد با بیان اینکه علمای دینی همیشه از نظام حمایت کرده و هم‌چنان به حمایت شان ادامه می‌دهند، تامین امنیت علما را از مسوولیت‌های اصلی حکومت دانست که با اتخاذ تدابیر جدی از جان آنان محافظت نموده و اجازه ندهد که بیش‌تر از این به شهادت برسند.

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان با قدردانی از علمای دینی گفت که نقش آنان در سمت و سو دهی جامعه مشخص، موثر و برجسته است.

رییس اجراییه تصریح نمود که علمای دینی، همیشه مسوولیت شان را در رهنمایی، تحکیم وحدت ملی، ختم جنگ و تامین ثبات به بهترین شکل ممکن ادا نموده‌اند.

دکتور عبدالله عبدالله علاوه کرد که دشمن می‌خواهد تا در میان مردم افغانستان تفرقه افگنده و از آن به نفع خود سوء استفاده نماید. زیرا ایجاد نفاق و تفرقۀ قومی، سمتی، مذهبی و نژادی اساس و تهداب افکار گروه‌های تروریستی را تشکیل می‌دهد. ولی حضور و نقش فعال علما در رهنمایی مردم باعث شده است تا این گروه‌ها در رسیدن به اهداف شوم شان ناکام گردند.

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان با اعلام این مطلب که هر کسی مبنای فعالیت‌های خود را قوم‌گرایی تشکیل دهد به جایی نمی‌رسد و این یک تجربۀ ناکام است افزود: ” تمام ما مسلمان و افغان هستیم. خیر تمام ما در اتحاد و یک‌پارچگی ما است. علمای دینی هم همیشه به تحکیم وحدت تاکید نموده و می‌نمایند. مهم‌تر از همه اینکه اسلام به وحدت امر می‌کند ولی دشمنان افغانستان نفاق و بدبختی می‌خواهند.”

رییس اجراییه کشور در همین‌حال تصریح نمود که علما به دلیل تنویر افکار عمومی و غیر مشروع دانستن جنگ و تقبیح آن، در خط مقدم نبرد قرار گرفته اند و وظیفه و مسوولیت حکومت است که امنیت آنان را تامین و از جان آنان محافظت نماید.

به گفتۀ دکتور عبدالله عبدالله، دشمن تلاش می‌کند تا در گام نخست، به جنگ غیر قانونی و غیر مشروع خود، مشروعیت ببخشد که در موجودیت علمای دینی، در تطبیق این توطئه خود ناکام می‌شوند.

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان داد که به تمام طرح‌ها، پیشنهادات و مشوره‌های شورای سرتاسری علمای افغانستان غور نموده و به ادارات مربوطه هدایات لازم را می‌دهد تا به نگرانی‌ها و مشکلات آنان رسیدگی و طرح‌ها و پیشنهادات شان را مورد غور و بررسی قرار دهند.