زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه با رییس بخش آسیا – پاسیفیک بنیاد فریدریش ایبرت دیدار نمود
شنبه ,17 قوس , 1397

جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان پس ازچاشت امروز (پنجشنبه، 15 قوس) با مارک ساکسر رییس بخش آسیا – پاسیفیک بنیاد فریدریش ایبرت در دفتر کارش در قصر سپیدار دیدار و ملاقات کرد

در این دیدار، دو طرف پیرامون پروسه صلح، انتخابات و فعالیت‌های بنیاد فریدریش ایبرت بحث و تبادل نظر نمودند. رییس اجراییه، صلح را در افغانستان ضرورت ملی عنوان نموده تاکید ورزید که حکومت برای تامین صلح و ثبات اراده جدی دارد و از تمام ظرفیت‌ها در راستای تحقق این امر مهم استفاده می‌نماید

رییس اجراییه همچنان از همکاران بین‌المللی افغانستان برای حمایت گسترده شان از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها ستایش نمود. دکتور عبدالله عبدالله در ادامه صحبت‌های خویش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اولویت حکومت وحدت ملی خواند و بر تدویر انتخابات شفاف، عادلانه و سراسری تاکید ورزید

سپس، مارک ساکسر رییس بخش آسیا – پاسیفیک بنیاد فریدریش ایبرت از برنامه‌های این بنیاد به رییس اجراییه کشور گزارش مفصل ارایه کرد. آقای ساکسر همچنان یک نسخه‌ای از پژوهشی را که در پیوند به فرصت‌ها و چالش‌های فرا راه افغانستان در طرح یک کمربند یک راه آماده کرده بود، به رییس اجراییه کشور تقدیم کرد

آقای ساکسر در ادامه صحبت‌هایش نقش کشورهای منطقه را برای موفقیت پروسه صلح افغانستان مهم و ارزنده عنوان نمود و تروریستان را دشمنان همگانی خواند.