زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه با قومندان فرماندهی استراتیژیک ایالات متحده دیدارکرد
یکشنبه ,28 عقرب , 1396

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور در حاشیۀ نشست امنیتی بین‌المللی هالیفکس با محترم جنرال جان هیتن، جنرال قوای هوای امریکا و فرمانده فرماندهی استراتیژیک این کشور تحت نامدیدار کرد

رییس اجراییه کشور در این نشست از قربانی‌ها و همکاری‌های ارتش ایالات متحده امریکا و نقش و حمایت شخص آقای هیتن از افغانستان به عنوان کسی‌که در شمال افغانستان شخصاٌ ایفای وظیفه نموده است، سپاس‌گزاری‌ کرد

در این نشست رییس اجراییه کشور همچنان از اعلان استراتیژی جدید ابراز رضایت و خرسندی نمود و تاکید کرد که پیام روشن استراتیژی، پراختن به موضوع پناه‌گاه‌های تروریست‌ها و فراهم‌سازی امکانات بیش‌تر به نیروهای حمایت قاطع می‌‌تواند وضعیت را در افغانستان متحول سازد

آقای هیتن با قدردانی از قهرمانی‌های قوای مسلح افغانستان بر اصل مبارزه مشترک علیه دهشت افگنی، نابودسازی پنا‌ه‌گاه‌های تروریست‌ها و قاطعیت در عمل تا در حرف از سوی پاکستان تاکید کرد

آقای هیتن در بخشی از صحبت‌های خود گفت که با اعلان استراتیژی جدید ایالات متحده پیام روشنی به تروریست‌ها و حامیان آن‌ها داده و جنرال ووتل در سفر به منطقه این پیام را به روشنی منتقل ساخته است

در این نشست همچنان روی چگونگی تطبیق موثر مولفه‌های استراتیژی جدید، تقویت قوای هوای افغانستان و فراهم‌سازی کمک‌ها و ابزار لازم برای قوای ائتلاف و قوای مسلح افغانستان به بحث و بررسی گرفته شد.