زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه: به‌مشکلات زندانیان کشور رسیده‌گی شود
دوشنبه ,15 جولای , 2019

رییس اجراییه کشور در جلسۀ شورای عالی زندان‌ها، به رسیده‌گی فوری به مشکلات زندانیان تأکید کرد

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور در جلسه شورای عالی زندان‌ها که امروز (یکشنبه، 23 سرطان) در قصر سپیدار برگزار شد، گفت: حقوق انسانی زندانیان محفوظ است و باید عزت و کرامت انسانی آنان در نظر گرفته شود و به مشکلات آنان رسیده‌گی فوری صورت گیرد

در این نشست، نخست کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، دربارۀ وضعیت زندانیان زندان‌های پلچرخی و بگرام گزارش مفصل ارایه کرد. در این گزارش آمده است که با وجود تلاش‌های حکومت، هنوز زندانیان با چالش‌هایی از جمله تأخیر در رسیده‌گی به پرونده‌های‌شان دست و پنجه نرم می‌کنند

در این جلسه، رییس عمومی زندان‌ها گفت که هرچند هنوز مشکلاتی در زندان‌های کشور وجود دارد؛ اما اقداماتی به منظور رفع این مشکلات صورت گرفته است. او به گونۀ مثال، از ساخت و گشایش زندان ولایت نیمروز، شروع کار ساخت زندان‌های ولایت‌های پنجشیر، بدخشان، جوزجان و تخار خبر داد و گفت که نُه پروژۀ ساختمانی در قسمت‌های گوناگون زندان پلچرخی جریان دارد و کار ساخت زندان کندهار فردا 24 سرطان تکمیل و گشایش می‌یابد

رییس عمومی زندان‌ها افزود که پروسۀ تدارکاتی ساخت زندان‌های ولایت‌های بلخ، غزنی و پروان شامل پلان کاری سال جاری است و همچنان اقداماتی در قسمت فراهم‌کردن وسایل بهداشتی و مواد آموزشی صورت گرفته است

وزارت کار و اموراجتماعی، شهدا و معلولین نیز از ساخت چندین کودکستان و مرکزهای حمایوی اطفال در زندان‌های کشور گزارش داد

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور ضمن قدردانی از تهیه گزارش کمیته صلیب سرخ و اقدامات نهادهای مربوط گفت که این اقدامات بسنده نیست و به نهادهای مربوط و اعضای شورای عالی زندان‌ها هدایت داد که به چالش‌های موجود در زندان‌های کشور رسیده‌گی فوری کنند