زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه: تدوین پالیسی ملی مصونیت اجتماعی یک ضرورت مهم و اساسی است
چهارشنبه ,15 ژانویه , 2020

جلسۀ کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان، امروز چهارشنبه (۲۵ جدی ۱۳۹۸) تحت ریاست دکتورعبدالله عبدالله رییس اجراییه ج.ا.ا دایر گردید

نخست معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، از چگونگی تحقق فیصله‌های قبلی کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان گزارش ارایه کرد و از پیشرفت‌های کار در این مورد و چالش‌هایی که وجود داشته صحبت کرد

در ادامه، وزرات کار و امور اجتماعی، در مورد تدوین پالیسی ملی مصونیت اجتماعی گزارش ارایه کرده و عمده‌ترین دلایل تدوین این پالیسی را سطح بلند فقر، آسیب پزیری مردم، فیصدی بلند خشونت‌ها علیه زنان و کودکان، نبود آمار دقیق از آسیب دیدگان، فیصدی بالای زنانی که سرپرست خاواده‌های شان هستند، دانسته و افزود: مصونیت اجتماعی یکی از کلید‌ ترین راه حل‌های کاهش فقر چند بعدی در افغانستان است و می‌تواند نقش بارز در قسمت مصونیت، محافظت و تقویت مردم علیه تاثیرات صدمات داشته باشد

رییس اجرایه کشور تدوین پالیسی ملی مصونیت اجتماعی را یک مسأله اساسی و مهم دانسته و افزود که با کلیت آن موافق است، اما در طی یک جلسه جداگانه روی جزیات آن بحث صورت بگیرد

در ادامه معین وزرات امور زنان در مورد چگونگی قضیه تجاوز علیه دختر خورد سال در ولایت بادغیس و نحوه مبارزه با عوامل آن سخن زد و گفت سه نفر در این قیضه دستگیر شده و تحت پیگرد قرار دارند

همچنان دادستانی کل در مورد قتل خانم گلشاهی که اخیراً در صحن محکمه در کابل صورت گرفته بود، گزارش ارایه کرده و گفت مظنون گرفتار شده و قضیه تحت بررسی قرار دارد

در ادامه در مورد پیش‌رفت‌های کار در قضیه تجاوز جسنی بر دانش‌آموزان مکتبی در لوگر نیز معلوامات ارایه شد