زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه: حکومت مسؤولیت دارد که از کارگران و کارکنان حمایت کند
سه‌شنبه ,15 می , 2018

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور امروز (دوشنبه، 24 ثور) با اعضای اتحادیۀ ملی کارگران و کارکنان دیدار کرد و مشکلات آنان را از نزدیک شنید

طی فرمان ریاست جمهوری، زمین‌های متعلق به اتحادیۀ ملی کارگران و کارکنان به وزارت عدلیه داده شده است. اعضای این اتحادیه می‌گویند که این فرمان خلاف قانون است و جایدادهای شان را خود خریداری نموده‌اند و بر اساس حکم قانون دولت حق مداخله در امور کاری آنان را ندارد. چون فعالیت‌های شان مطابق قانون صورت می‌گیرد

به گفتۀ اعضای این اتحادیه، وزارت عدلیه نیز جواز فعالیت‌های آنان را تجدید نمی‌کند و به همین دلیل آنان مدتی است که در اعتصاب و تحصن به سر می‌بردند، اما روز گذشته نیروهای امنیتی به محل کار آنان رفته است و دروازۀ دفاتر شان را شکستانده به زور وارد دفترهای شان شده است. آنان شکایت داشتند که نیروهای امنیتی اعضای این اتحادیه را مورد لت و کوب قرار داده و به گونۀ غیر قانونی فعالیت‌های شان را بند ساخته‌اند

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور پس از شنیدن مشکلات اعضای این اتحادیه، گفت: به مسؤولان مربوطه هدایت می‌دهم تا مشکلات این اتحادیه را به گونۀ درست بررسی نموده و به خواست‌های تان رسیده‌گی صورت گیرد.