زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه کشور: اهداف توسعۀ پایدار را منظم پیگیری کنید
چهارشنبه ,2 می , 2018

نشست کمیته اجرایی اهداف توسعه پایدار به منظور ارزیابی کارها و پیشبرد برنامه‌ها در راستای دست‌یابی به شاخصه‌های تعیین شده، تحت ریاست اجراییه کشور برگزار شد

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور امروز (سه شنبه، ۱۱ ثور) در این نشست گفت که نهادهای ذیربط دولتی مکلف‌اند که برنامه‌های توسعه‌ پایدار را به صورت منظم تعقیب و پیگیری نمایند

مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور درباره نتایج سفرش به نیویارک و حضور در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به جلسه گزارش داد و گفت که در این نشست روی جلب سرمایه‌گذاری خصوصی و اهمیت استفاده از تکنولوژي در امور مالی و قرضه‌های بانکی برای رسیدن به توسعه پایدار بحث شد

آقای مستور افزود که در نشست عمومی و جلسات دوجانبه با مسوولان سازمان‌های بین‌المللی و کشورها بر توسعه افغانستان، سهم‌گیری بیشتر و مؤثرتر نهادهای سازمان ملل متحد و نقش سکتور خصوصی در توسعه پایدار تاکید صورت گرفت

جیسلن ماسون مسوول برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد در افغانستان به خاطر نهایی‌سازی شاخص‌ها در جلسه شورای وزیران از رییس اجراییه کشور قدردانی کرد و از تداوم کمک‌ها و حمایت این سازمان اطمینان داد

آقای ماسون با ابراز خرسندی از برنامه‌های حکومت در قسمت تطبیق اهداف توسعه پایدار گفت که براساس تجربهٔ سایر کشورها برای مؤثریت اهداف مورد نظر هماهنگی لازم میان نهادهای مربوط صورت گیرد

یالییا شربینا مسوول ملل متحد در کشور ترکیه پلان جامع را در باره تجربه موفق سایر کشورها، ارزیابی سریع برنامه‌ها و پالیسی‌های ملی، تشخیص خلأ‌ها و سازگاری برنامه‌های ملی با اهداف توسعه پایدار به جلسه ارایه کرد

وزارت صحت عامه گزارش داد که این وزارت در بخش سکتور صحت دو هدف و ۱۹ شاخص را در چارچوب توسعه پایدار دنبال می‌کند. برای تطبیق آن براساس برنامه‌ها و جدول زمانی پیش می‌رود

وزارت انرژی و آب گزارش داد که طبق چارچوب توسعه پایدار در زمینهٔ توسعه زیربناهای انرژي و آبی، مدیریت موثر انرژي و منابع آب و جایگزینی چراغ کم مصرف تلاش می‌کند که برای علمی شدن آن به مبلغ ۶۱۵ میلیون دالر نیاز دارد

رییس اجراییه کشور به تمام نهادهای ذیربط دولتی هدایت داد که پس از این برنامه‌ها و نتایج نشست‌ّهای کمیتهٔ اجرایی توسعه پایدار را مداوم و منظم پیگیری کنند و حضور فعال داشته باشند

در این نشست فیصله شد که اعضای کمیتهٔ اجرایی برای تطبیق اهداف و شاخصه‌های توسعه پایدار طبق جدول زمانی در هماهنگی با دفتر ملل متحد پیش بروند و غلفت نورزند.