زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه کشور با بزرگان ولسوالی جاغوری دیدار کرد
یکشنبه ,17 سرطان , 1397

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی با شماری از بزرگان و باشنده‌گان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی دیدار کرد

در این دیدار، بزرگان ولسوالی جاغوریِ غزنی مشکلات و چالش‌های امنیتی‌ این ولسوالی را با رییس اجراییه کشور در میان گذاشتند

آنان گفتند که اخیراً تهدیدهای امنیتی در مناطق همجوار جاغوری افزایش یافته و مردم نگران وضعیت‌اند. بزرگان این ولسوالی از رییس اجراییه کشور خواستار تدابیر امنیتی گردیدند

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی پس از شنیدن مشکلات مردم جاغوری گفت که به نهادهای امنیتی هدایت می‌دهد که در زمینۀ پیشنهادهای آنان اقدامات لازم نمایند

رییس اجراییه کشور وعده سپرد که این مسایل مطرح شده را شخصاً پیگیری می‌کند