زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه کشور با شماری از جوانان عضو جمعیت اسلامی دیدار کرد
چهارشنبه ,20 جدی , 1396

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز چهارشنبه (۲۰، جدی)، با شماری از جوانان عضو جمعیت اسلامی افغانستان، دربارۀ اوضاع سیاسیِ جاری کشور تبادل نظر کرد

در این برنامه، جوانان جمعیت اسلامی، دیدگاه‌های خویش را دربارۀ تحولات اخیر مطرح کرده و از مواضع و دیدگاه‌های ریاست اجراییه در پیوند به قضایای جاری کشور حمایت و پشتیبانی کردند

آنها همچنان خواستار همگرایی میان سیاسیون و شهروندان کشور شدند

سپس، دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور، در مورد تحولات اخیر سیاسی، روند حکومتداری و درنظرداشت اصل منافع ملی و مصالح علیای کشور صحبت کرد و بر ضرورت اتحاد و همبستگی میان قشر سیاسی و همۀ شهروندان کشور تأکید ورزید

رییس اجراییه کشور به جوانان جمعیت اسلامی گفت که همواره در تصامیم، موضع‌گیری‌ها و عملکردهایش، خیر و صلاح همگانی را در نظر گرفته و مشورت و رأی زنی با مردم را از نظر دور نداشته است.