زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه کشور با نماینده‌گان شورای ملی و بزرگان مناطق مرکزی دیدار کرد
دوشنبه ,14 عقرب , 1397

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی صبح امروز (دوشنبه، ۱۴ عقرب) در دیدار با شماری از نماینده‌گان شورای ملی و بزرگان مناطق مرکزی مسأله جنگ خاص ارزگان را به بررسی گرفت

در این دیدار، نماینده‌گان شورای ملی و بزرگان مناطق مرکزی در باره وضعیت امنیتی خاص ارزگان، تلفات ملکی و بیجا شدن مردم با رییس اجراییه کشور صحبت کردند

آنان از تداوم این جنگ و پیامدهای آن ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدامات عاجل حکومت برای جلوگیری از جنگ گردیدند

رییس اجراییه کشور به آنان اطمینان داد که در این زمینه اقدامات عاجل صورت می‌گیرد و به مشکلات بیجا شده‌ها نیز رسیده‌گی می‌شود