زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه کشور: تلاش‌ها برای تحقق اهداف توسعه باید منسجم‌ شود
چهارشنبه ,29 می , 2019

رییس اجراییه حکومت افغانستان امروز (سه شنبه، ۷ جوزا) در نشست کمیته اجرایی اهداف توسعه پایدار گفت که وزارت‌ها به زودی شاخص‌ها و اهداف‌ توسعه پایدار را نهایی سازند

دوکتور عبدالله عبدالله افزود که وزارت‌ها اولویت‌بندی تارگیت‌ها و شاخص‌ها را جدی بگیرند و در روزهای آینده به یک نتیجه برسند تا وارد مرحله بعدی در جهت تطبیق اهداف توسعه پایدار شویم. پس از اولویت‌بندی، سند ملی اهداف انکشاف پایدار نهایی می‌گردد

وزارت اقتصاد گزارش داد که از جمع ۲۸ اداره، پنج وزارت اولویت‌ها را شناسایی و تکمیل کردند و بقیه آنها در جریان کار قرار دارند و تا ماه بعدی تمام خواهند کرد. وزارت‌های مربوط نیز در باره پیشرفت کارها در زمینه اولویت‌بندی گزارش دادند

رییس اجراییه کشور به وزارت اقتصاد وظیفه سپرد که با وزارت‌های باقی‌مانده جلسه مشترک بگیرد و تلاش کند که روند اولویت‌بندی اهداف توسعه پایدار تسریع گردد

کمیته اجرایی اهداف توسعه پایدار گزارش وضعیت کنونی آمار و ارقام اهداف توسعه پایدار را به جلسه پیشکش کرد. هدف از این طرح، مقایسه شاخص‌های ملی با شاخص‌های بین المللی اهداف توسعه پایدار و از بین بردن خلأ و تضاد ارقام وزارت‌ها عنوان گردید

طبق گزارش، ارزیابی خلأ ارقام توسط متخصص بین المللی آمار و ارقام اداره توسعه‌یی سازمان ملل متحد انجام شد و پس از آن اداره احصائیه مرکزی اقدامات لازم را انجام داده است

رییس اجرایی کشور ضمن قدردانی از تلاش‌های اداره احصائیه مرکزی گفت که نهادهای دولتی باید در قسمت آمار و ارقام با مسوولیت برخورد کنند و برای شفافیت بیشتر دقت به خرچ دهند

نهادهای بین المللی همکار با جامعه طرحی را به منظور تقویت نقش جامعه مدنی در اهداف توسعه پایدار به جلسه ارائه کردند. هدف از این طرح سهم‌ساختن جامعه مدنی و سکتور خصوصی در پروگرام اهداف توسعه پایدار و موُثریت آن می‌باشد

طرح نقش جامعه مدنی در تحقق اهداف توسعه پایدار پس از بحث اعضای کمیته پذیرفته شد

عبدالله الدردری، رییس جدید برنامه انکشافی ملل متحددر باره برنامه‌ها و طرح‌های این سازمان در افغانستان گزارش داد و گفت که بخش انکشافی سازمان ملل متحد برای تحقق اهداف توسعه پایدار در افغانستان به همکاری‌های مالی و تخنیکی‌‌اش ادامه می‌دهد

آقای الدردرسی اطمینان داد که بخش انکشافی ملل متحد در برنامه‌های مؤثرتر و موفق‌تر را برای اجرایی شدن اهداف توسعه پایدار در افغانستان روی‌دست دارد

دوکتور عبدالله عبدالله تقرری آقای عبدالله الدردری را به حیث مسوؤل بخش انکشافی ملل متحد در افغانستان تبریک گفت و برای وی آروزی موفقیت کرد

رییس اجراییه کشور گفت که تحقق اهداف توسعه پایدار بدون انسجام و هماهنگی میان حکومت افغانستان و جامعه بین المللی ممکن نیست. لازم است که همکاری‌ها تقویت شود. در اخیر فیصله شد که وزارت اقتصاد در هماهنگی بایک ورکشاپ آگاهی‌دهی را در باره اهداف توسعه پایدار برگزار کند