زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه کشور در صحبت با والی فراه: تأمین امنیت و مقابله با خشکسالی را در اولویت قرار دهید
سه‌شنبه ,1 می , 2018

رییس اجراییه حکومت افغانستان در تماس تلفونی با عبدالبصیر سالنگی، والی و شورای نظامی ولایت فراه اوضاع این ولایت را به بحث و بررسی گرفت

در نخست، دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور تحولات اخیر در این ولایت را به ویژه مسایل امنیتی، وضعیت خشکسالی و شاهراه‌ها، نیازمندی‌های آسیب‌دیده‌گان و مشکلات مردم فراه را مورد مداقه و توجه قرار داد

عبدالبصیر سالنگی والی فراه در باره تدابیر امنیتی، تحرکات دشمن در برخی مناطق، نیازمندی نیروهای امنیتی و چالش‌ها به رییس اجراییه کشور گزارش داد

آقای سالنگی در مورد برنامه‌های حکومت محلی در قسمت بلند بردن عواید، مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر، ارایه خدمات بهتر عامه، کمک‌رسانی به آسیب دیده‌گان و رشد معارف نیز معلومات مفصل ارایه کرد

دوکتور عبدالله عبدالله پس از شنیدن دیدگاه و نظریات والی و مسوولان فراه هدایت داد که در حال حاضر برای بهبود وضعیت امنیتی و سرکوب دشمن بیشترین تمرکز را داشته باشند

رییس اجراییه کشور در صحبت‌هایش بر تطبیق عاجل برنامه‌های حکومت در مقابله با خشکسالی، جلوگیری از تلفات مواشی، توزیع علوفه حیوانی، تقویت زراعت و همکاری نزدیک با مردم تاکید ورزید

دوکتور عبدالله عبدالله به مسوولان ولایت فراه وظیفه سپرد که برای ارایه خدمات بهتر، رسیده‌گی به مشکلات آسیب دیده‌گان، کمک‌رسانی عاجل به متضررین خشکسالی، مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر اقدامات جدی‌تر را روی‌دست گیرند