زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه کشور در نشست کمیته اقتصادی شورای وزیران: افزایش صادرات و کاریابی را اولویت دهید
دوشنبه ,27 ژانویه , 2020

جلسۀ کمیته اقتصادی شورای وزیران امروز (دوشنبه، 7 دلو) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان برگزار گردید

آجندای این جلسه بر محور موثریت اقتصادی دهلیزهای هوایی و راه لاجورد، وضعیت بازار کار، قرارداد سنگ‌های قیمتی و آماده‌گی اداره سرمیاشت در ایام زمستان متمرکز بود

وزارت صنعت و تجارت گزارش داد که امسال سه محموله به تعداد 15 کانتینر و 317 تٌن کالا از مسیر راه لاجورد به کشورهای اروپایی انتقال داده شده است. همچنان، امسال صادرات کالا از طریق دهلیز هوایی 33 درصد افزایش را نشان می‌دهد

این وزارت افزود که عدم عضویت افغانستان در کنوانسیون ترافیک جادۀ ویانا سال 1968، نبود توافقنامه با کشورهای گرجستان و آذربایجان، نرخ بلند ترانسپورت از موانع و چالش‌ها به حساب می‌آید

در جلسۀ کمتیه اقتصادی شورای وزیران فیصله شد که وزارت‌های ذیربط دولتی در باره چالش‌ها و فرصت‌های راه لاجورد مشترکأ کار کنند و در نشست بعدی گزارش دهند

وزارت کار و امور اجتماعی در باره بازار کار گزارش داد. طبق آن، 7.2 درصد نیروی کار غیر فعال و 8.5 درصد دیگر نیروی کار فعال‌ هستند. از مجموع دو میلیون بیکار 45 درصد آن را جوانان تشکیل می‌دهند

در ادامه گزارش آمده است که دوسال قبل توافقنامۀ میان امارات متحده عربی و افغانستان برای اعزام 19 هزار کارگر به آن کشور امضأ شد؛ اما تاکنون به دلیل نبود مرکز تصویب مهارت‌ها و آموزش کارگران تطبیق نشده است

دوکتور عبدالله عبدالله هدایت داد که وزارت‌های اقتصاد، مهاجرین، خارجه، کار و امور اجتماعتی و اداره مرکزی احصائیه در یک نشست مشترک روی ایجاد مرکز تصویب مهارت‌ها بحث نمایند و طرح آن را آماده سازند

وزارت اقتصاد طرح پیشنهادی را برای حل مشکلات قراردادهای سنگ قیمیتی به جلسه مطرح کرد و گفت که پیچیده بودن پروسه اداری، قاچاق، اخاذی‌ها و افزایش قیمت‌ سنگ نسبت به کشورهای همسایه باعث رکود این صنعت شده است. افغانستان بهترین سنگ‌های مرمر، گرانیت و آهگ را دارد

در جلسۀ کمیته اقتصادی شورای وزیران فیصله شد که وزارت‌های معادن، اقتصاد و مالیه تلاش کنند تا سهولت‌های بیشتر را ایجاد نمایند

اداره سره میاشت در باره دستاوردها و برنامه‌های زمستانی هلال احمر به جلسه، گزارش مفصل ارایه کرد و گفت که در سال 98 برای 376 هزار خانواده کمک‌های غذایی و غیر غذایی توزیع کرده است. همچنان، 3621212 تن، از خدمات صحی مستفید گردیدند

براساس گزارش به تعداد 1954 کودک مصاب به سوراخ قلب نیز از طریق هلال احمر در داخل و خارج از کشور تداوی شدند

سره میاشت از آماده‌گی‌ها برای 11 هزار فامیل در 15 ولایت آسیب‌پذیر خبر داد

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که حکومت با حفظ استقلالیت و اعتبار اداره، از سره‌ میاشت پشتبانی می‌کند