زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه کشور در کمیتهٔ جوانان و اشتغال‌زایی: کارآفرینی را در اولویت قرار دهید
یکشنبه ,27 می , 2018

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، امروز (یکشنبه، ۶ جوزا) در نشست کمیتهٔ جوانان و اشتغال‌زایی گفت که کارآفرینی و کاهش بیکاری بدون سهم ‌فعال نهادهای داخلی و بین‌المللی ممکن نیست

دوکتور عبدالله عبدالله در این نشست بر ضرورت کار مشترک میان نهادهای دولتی، جامعه مدنی، سکتور خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی تاکید ورزید و گفت که مهمترین هدف ایجاد شغل و کاریابی برای جوانان است

رییس اجراییه کشور افزود که براساس آمار ۲۷ درصد بیکار داریم و سالانه ۴۰۰ هزار تن دیگر وارد بازار کار می‌شوند. بنابراین مسأله کارآفرینی در اولویت قرار داشته و مهمترین هدف حکومت است

دفتر نماینده‌گی سازمان بین‌المللی کار در افغانستانمُدل شروع و رشد تجارت و صنایع کوچک را به جلسه ارایه کرد. این سازمان با هماهنگی نهادهای داخلی در زمینهٔ کارآفرینی و آموزش مهارت‌های تجارتی کار می‌کند

سازمان بین‌المللی کار در افغانستان با هماهنگی وزارت‌های تجارت و کار و امور اجتماعی، اتاق تجارت و صنایع، بخش سکتور خصوصی و اتحادیه کارگران ملی در قسمت ضرورت بازار کار، آغاز، رشد و توسعه تجارت برای تقویت صنایع کوچک و سکتور خصوصی فعالیت دارد

نماینده این سازمان گفت که الگوی شروع و رشد تجارت در بیشتر کشورهای آسیایی و افریقایی نتیجه مثبت داشته است. این برنامه در مزار تطبیق شده و در کابل نیز آغاز خواهد شد

رییس اجراییه کشور به وزارت تجارت و اتاق تجارت و صنایع هدایت داد که الگوی مورد نظر را براساس نیازمندی و ضرورت بازار کار امکان‌سنجی و ارزیابی نماید که چگونه می‌توان از تجربه موفق سایر کشورها استفاده مؤثر کرد

در این نشست، طرح استخدام کسانی‌که مدارک تحصیلی ۱۲ و یا ۱۴ دارند، در بست‌های ۷- ۸ ادارات خدمات ملکی به بحث و بررسی گرفته شود. رییس اجراییه کشور گفت که باید این طرح از نظر قانونی و شرایط عملی مورد مداقه قرار گیرد

رییس اجراییه کشور به تمام نهادهای دولتی وظیفه سپرد که الگوی شروع و رشد تجارت را بررسی نموده و ببینند که چگونه می‌توان از آن در محدودهٔ امکانات اداره و ضرورت جامعه استفاده کرد