زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه کشور: روند عدالت‌خواهي را ادامه مي‌دهيم
سه شنبه ,9 اسد , 1397

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی امروز (دوشنبه، ۸ ثور) با اعضای شورای رهبری همگرایی و اجتماعی هرات ديدار كرد

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه كشور گفت که جایگاه و موقعیت استراتژیک هرات در سطح ملی قابل محاسبه است و کارهایي در آن ولايت انجام شده است؛ اما آنچه توقع مردم هرات بوده برآورده نگردیده است

رییس اجراییه کشور در بخش دیگر از صحبت‌هایش گفت که اگر جمع ما جمع می‌بود، برخی‌ها از یک یا دو پست دولتی می‌گذشتند و کمی صبر می‌کردند ما حالا یک تغییر بنیادین می‌آوردیم؛ ولی بازهم ما پروسه عدالتخواهي را ادامه می‌دهیم

در این دیدار حبیب هاشمی وکیل شورای ولایتی هرات درخواست‌ها و پیشنهادات مردم هرات را در زمینهٔ مبارزه با فساد اداری و اصلاحات اداری و چالش‌های امنیتی با رییس اجراییه کشور در میان گذاشت

اعضای رهبری شورای همگرایی و اجتماعی هرات درخواست کردند که بخش ماستری در چوکات دانشگاه هرات اضافه شود و از سیاسی شدن این دانشگاه به عنوان یک نهاد اکادمیک و علمی جلوگیری صورت گیرد

همچنان آنان گفتند که براساس اصل مشارکت سیاسی و عدالت اجتماعی از کادرهای متخصص هرات در ساختار قدرت و تصمیم‌گیری استفاده شود. مردم هرات انتظار دارند که در این مورد توجه لازم شود

سپس، رییس اجراییه کشور گفت که در باره رفع چالش‌ها و نگرانی‌های امنیتی مردم هرات به نهادهای امنیتی هدایت می‌دهد که توجه و تمرکز بیشتر داشته باشند

دوکتور عبدالله عبدالله به اعضای شورای همگرایی و اجتماعی هرات وعده سپرد که تمام موارد ذکر شده را تعقیب و پیگیری می‌کند. رییس اجراییه کشور گفت که برای ایجاد بخش ماستری در چوکات دانشگاه هرات نیز اقدام خواهد شد