زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه کشور: روی پروژه‌های توسعه‌یی در ولسوالی لعل و سرجنگل کار صورت می‌گیرد
شنبه ,21 دلو , 1396

رییس اجراییه حکومت افغانستان روز پنجشنبه (۱۹ دلو)، در دیدار با شماری از علما، بزرگان و جوانان ولسوالی‌ لعل و سرجنگل ولایت غور، مشکلات و خواسته‌های آنها را به بررسی گرفت

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور گفت که سهم و نقش مردم ولایت غور به ویژه باشنده‌گان ولسوالی لعل و سرجنگل در بهبود نظام همیشه قابل توجه بوده است

در اين برنامه، سید نادرشاه بحر نماینده مردم غور در پارلمان، موضع‌گیری‌های رییس اجراییه کشور را در سطح ملی معقول و معتدل حوانده و گفت که افغانستان در شرایط کنونی نیازمند تصامیم سالم سیاسی می‌باشد

آقای بحر درخواست‌های مردم را در قسمت امنیت، افزودن یک ولسوالی در لعل و سرجنگل، بند برق منطقه حصار، میدان هوایی، کاریابی برای جوانان با رییس اجراییه کشور در میان گذاشت

همچنان، امان الله اخلاقی یکی از بزرگان ولسوالی لعل و سرجنگل از رییس اجراییه کشور خواست که در بخش‌های احداث بند برق، میدان هوایی، تعدیل یک واحد اداری، امنیت، سرک، معارف و ساختمان یک مسجد در مرکز ولسوالی توجه نماید

رییس اجراییه کشور پس از شنیدن درخواست بزرگان ولسوالی لعل و سرجنگل گفت که باشنده‌گان این ولسوالی در پروسه‌های دموکراتیک و ملی از نظام حمایت قاطع کرده است

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی وعده سپرد که دربارهٔ احداث بند برق، میدان هوایی، پُل مرکز لعل، اعمار یک مسجد، معارف و سایر بخش‌های ذکر شده کار صورت می‌گیرد

رییس اجراییه کشور در باره نگرانی‌های امنیتی مردم این ولسوالی گفت: به وزارت داخله هدایت می‌دهد که در زمینهٔ تامین امنیت این ولسوالی اقدامات بیشتر را روی‌دست گیرد