زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه کشور: مسأله ارتقای موسسۀ تربیه معلم سید جمال الدین به دانشگاه بررسی می‌شود
دوشنبه ,14 می , 2018

رییس اجراییۀ حکومت وحدت ملی در دیدار با شماری از استادان تربیه‌ معلمِ سید جمال‌الدین گفت که مسأله ارتقای این تربیه معلم به دانشگاه تعقیب و پیگیری می‌گردد

دوکتور عبدالله عبدالله امروز (یکشنبه، ۲۳ ثور) به نماینده‌گانِ استادان تربیه معلمِ سید جمال‌الدین اطمینان داد که درخواست و تقاضای آنان در سطح رهبری حکومت به بحث گرفته می‌شود

بکتاش سیاوش نماینده‌ مردم کابل و شماری از استادان تربیهٔ معلم سید جمال الدین پیشنهاد دانشجویان و استادان این نهاد آموزشی را با رییس اجراییه کشور در میان گذاشتند

آنان گفتند که نزدیک به ۲۵۰۰ دانشجو و ۱۸۰ استادِ تربیه معلم سید جمال الدین تحصن کردند و از حکومت می‌خواهند که به خواستهٔ آنان جواب مثبت دهند

نماینده‌گانِ استادان تربیه معلم سید جمال الدین تاکید داشتند که این نهاد آموزشی شرایط لازم را از نظر علمی و ظرفیتی برای ارتقا یافتن به دانشگاه دارا می‌باشد و این ضرورت در میان دانشجویان نیز قابل درک است

سپس، دوکتور عبدالله عبدالله گفت که اگر تقاضای‌تان منطق علمی و عملی داشت دلیلی وجود ندارد که این پروسه معطل شود؛ چون هدف از این کار ارتقای سطح علمی و ظرفیتی دانشجویان است

رییس اجراییه کشور به آنان اطمینان داد که فردا در جلسه شورای وزیران مسأله ارتقای تربیهٔ معلم سید جمال الدین به دانشگاه را مطرح و بررسی می‌کند

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که در یک نشست جداگانه با حضور وزیران معارف، تحصیلات عالی و نماینده‌گان تربیه معلم سید جمال الدین نیز درخواست آنان را به بحث می‌گیرد تا تمام ابعاد این کار ارزیابی شود

رییس اجراییه کشور از آنان خواست که به تحصن‌شان خاتمه بخشند و مطئن باشند که درخواست استادان و دانشجویان تربیه معلم سید جمال الدین تعقیب و پیگیری می‌گردد تا پروسه‌اش را طی کند.