زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رییس اجراییه: یونسکو وعدۀ همکاری جدی به بخش فرهنگ و هنر کشور داده‌ است
سه شنبه ,20 قوس , 1397

جلسۀ کمیتۀ فرهنگ و هنر شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، امروز (سه‌شنبه، 20 قوس) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی برگزار شد

در آغاز، رییس اجراییه کشور گفت: در سفر اخیر ما به پاریس، با رییس سازمان یونسکو دیدار کرده و دربارۀ فعالیت‌های آن سازمان در افغانستان به تفصیل بحث کردیم

دوکتور عبدالله عبدالله بیان داشت که رییس سازمان یونسکو وعده کرد که در راستای رشد و بالندگی فرهنگ و هنر افغانستان، بیشتر از پیش همکاری می‌کنند

در نشست کمیتۀ فرهنگ و هنر، طرح دیجیتل‌سازی کتاب‌خانۀ عامه و احیای مجدد تیاتر کابل ننداری و هرات به بحث گرفته شد. رییس اجراییه هدایت داد که هیأتی متشکل از نهادهای مرتبط، زمینۀ عملی‌شدن طرح دیجیتل‌سازی کتاب‌خانۀ عامه را فراهم کنند

بر بنیاد طرح وزارت مخابرات و کتاب‌خانۀ عامه، با دیجتال‌سازی کتاب خانۀ عامه، زمینۀ دسترسی استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان و علاقمندان به کتاب در سراسر کشور و حتا منطقه و جهان فراهم می‌شود

در اخیر مقام‌های وزارت فرهنگ از حمایت رییس اجراییه و همکاری و تلاش اعضای کمیته به منظور احیای دوبارۀ تیاتر کابل ننداری و هرات سپاس‌گزاری کردند