زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
سومین دور آزمون رقابتی در څارنوالی عسکری برگزار شد
چهارشنبه ,24 می , 2017

آزمون رقابتی

این امتحان روز گذشته، با حضور دگر جنرال عبدالفتاح عزیزی معاون لوی څارنوال در امور عسکری و برخی از رؤسای این معاونت راه اندازی شد.

حدود سه صد تن از فارغان پوهنځی های حقوق و شرعیات، مشمول ذکور و اناث در این آزمون اشتراک کرده بودند. این افراد برای احراز 12 بست خالی اداری  معاونت لوی څارنوالی در امور عسکری در ولایات، با هم رقابت کردند.

 

عبدالفتاح عزیزی معاون لوی څارنوال در امور عسکری در مورد شفافیت روند آزمون به اشتراک کننده گان اطمینان داده گفت:” ما به هیچ کسی اجازه مداخله در روند امتحان را نمی دهیم. ورق های امتحان با حضور نماینده های اشتراک کننده گان ارزیابی خواهد شد.”

 

پس از ارزیابی ورق های امتحان، نتایج آن در وب سایت لوی څارنوالی نشر خواهد شد. پیش این نیز معاونت عسکری لوی څارنوالی، دو امتحان رقابتی را به راه انداخته بود.