زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
سید حفیظ الله هاشمی بحیث عضو کمیسیون مستقل انتخابات، تعیین گردید
شنبه ,23 جدی , 1396

در حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، با سه تن از کاندیدان برای احراز عضویت کمبود کمیسیون مستقل انتخابات که اخیراً از سوی کمیتۀ گزینش معرفی گردیده بودند، به طور جداگانه مصاحبه صورت گرفت.
این مصاحبه ها قبل از ظهر امروز در ارگ برگزار گردید و در آن استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه و محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور نیز حضور داشتند.
پس از بررسی اسناد سه تن واجدین شرایط هریک سید حفیظ الله هاشمی، اول‌الرحمن رودوال و عبدالقادر ځاځی وطندوست که مناسب ترین و بالاترین معیارها را برای احراز این پست از سوی کمیتۀ گزینش بدست آورده بودند، سید حفیظ الله هاشمی بحیث عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات تعیین گردید.