زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
شماری از منسوبین وزارت دفاع ملی براساس حکم رئیس‎جمهورغنی ترفیع نمودند
پنج شنبه ,24 جوزا , 1397

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در مراسم ترفیع رتب شماری از افسران وزارت دفاع ملی که در قصر چهارچنار ارگ برگزار گردیده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.
در این مراسم که رهبری وزارت دفاع ملی نیز حضور داشتند، احکام رئیس‌جمهور کشور در مورد ترفیع شماری از افسران وزارت دفاع ملی توسط استاد اسدالله غضنفر مشاور رئیس‌جمهور در امور فرهنگی قرائت گردید.
در دوحکم جداگانه آمده است که براساس پیشنهاد وزارت دفاع ملی و به‌پاس خدمات شایسته و ارزشمند ۲۳ تَن از افسران وزارت دفاع ملی که در راه خدمت به وطن، تأمین امنیت و تحکیم حاکمیت و مبازره علیه دشمنان سهم فعال داشته اند، رتب ترفیع آنها منظور است.
رئیس‌جمهور کشور و سرقوماندان اعلی قوای‌مسلح، رتب ترفیع ۹ تَن از بریدجنرالان را به رتبۀ تورن‌جنرالی و چهارده تن از دگروالان را به بریدجنرالی تفویض نمود.
سرقوماندان اعلی قوای‌مسلح ضمن تبریکی به افسران که ترفیع نموده اند، از رهبری وزارت دفاع ملی به‌خاطر بررسی شفاف پروسۀ و انتخاب افسران، قدردانی کرد.
وی خطاب به منسوبین وزارت دفاع ملی گفت: شما با شجاعت و قربانی خود منطق آنانی را که چهارسال پیش به‌این نظر بودند که اردوی افغانستان توانایی مقابله با دشمن و حراست از وطن را ندارد، برعکس ثابت ساختید.
وی افزود که رشادت و فعالیت‌های شما باعث شد تا ما از موضع قدرت اعلام آتش‌بس نماییم و ما خواهان صلحی هستیم که در آن حیثیت ملی‌بودن و مسلکی‌بودن قوای‌مسلح ما تأمین باشد.
دراین مراسم سترجنرال طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع ملی صحبت‌کرد و از مواظبت، رسیدگی و توجه خاص رئیس‌جمهور به تقویت و تشویق قوای‌مسلح قدردانی نموده گفت: تمرکز ما روی سه شاخص دفاع مقدس، تطبیق پلان چهارساله امنیتی و اصلاحات در اردوی ملی استوار می‌باشد.
وی اضافه‌کرد که در سه شاخص متذکره، وزارت دفاع ملی پیشرفت‌ها و دستاوردهای قابل ملاحظه را رقم زده است و اطمینان داد که قوای مسلح، زیر شعار خدا، وطن و وظیفه، با صداقت و پای‌مردی، آمادۀ قربانی می‌باشند.