زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
صلح و ثبات در افغانستان به نفع منطقه می باشد
چهارشنبه ,27 ژانویه , 2016

ربانی

 

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشورمان، پس از چاشت روز گذشته با لی یوانچاو معاون رئیس جمهوری خلق چین، در پکن ملاقات نمود.وزیر امور خارجه کشورمان در مورد پیشرفت کار گروه هماهنگی چهارجانبه افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و چین در راستای روند صلح در افغانستان به معاون رئیس جمهوری خلق چین معلومات داده، نقش آن کشور در گروه یاد شده را سازنده و ارزشمند خواند.

ربانی اظهار داشت که چین به مثابه همسایه قابل اتکاء و دوست خوب، در چهارده سال اخیر افغانستان را در ساحات مختلف به گونه چشمگیر همکاری کرده است که مردم و دولت افغانستان آن را به دیده قدر نگریسته و فراموش نخواهند کرد.

 

وزیر امور خارجه افغانستان همچنان از استقبال چین از درخواست افغانستان برای عضویت کامل در سازمان همکاری های شانگهای و عضویت در بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی و وعده همکاری آن کشور در این زمینه قدردانی کرد.

معاون رئیس جمهوری خلق چین، صلح و ثبات در افغانستان را به نفع صلح و ثبات در منطقه خوانده و از ادامه حمایت آن کشور از تلاش های صلح به رهبری و مالکیت افغانستان اطمینان داد.

معاون رئیس جمهوری خلق چین، انکشاف اقتصادی را پیش شرط صلح و امنیت خوانده، وعده سپرد که آن کشور به همکاری های خویش برای بازسازی و انکشاف اقتصادی افغانستان ادامه خواهد داد.