زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
عضو جدید ستره محکمه مراسم تحلیف خویش را بجا آورد
یکشنبه ,3 ژانویه , 2016

تحلیف

 

در این مراسم که بعد از ظهر روز گذشته در ارگ انجام شد و در آن قاضی القضات و رئیس ستره محکمه و اعضای شورای عالی ستره محکمه نیز حضور داشتند، رئیس جمهور غنی گفت، خوشحال هستم که عضو دیگری ستره محکمه از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد اخذ کرد.

 

رئیس جمهور کشور از قاضی القضات و اعضای شورای عالی ستره محکمه بخاطر انجام امور محوله شان جهت آوردن تغییرات مثبت در آن نهاد و در مجموع قوه قضائيه افغانستان ابراز قدرانی نمود.

 

رئیس جمهور غنی گفت، مردم می خواهند که از عملکرد های ستره محکمه با خبر باشند و از تغييرات مثبت در آن نهاد آگاهي پيدا كنند، خوب خواهد بود تا قوه قضائيهء کشور مردم را از اين تغييرات مطلع سازد.

 

رئیس جمهور غنی تأکید کرد که هیچ نوع مداخله در امور قضا از سوی مقامات دولتی و غیر دولتی قابل قبول نمی باشد.

 

رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت، من متعهد بر اصل عدالت و استقلال قضا در فیصله های شان می باشم و باید تمام دولت پیرو این خط مشي باشند.