زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
غور: یک پسر ۱۴ ساله بعد از ۸۰ روز شکنجه، رها گردید
دوشنبه ,1 فوریه , 2016

غور

 

شاید اولین تجربه تلخ زنده گی حفیظ الله ۱۴ سال باشد که در این عمر کوتاه وی در دفتر خاطراتش به ثبت رسیده باشد، او هشتاد شبانه روز را در زیر شکنجه و تهدید همراه با رباینده گان گذرانیده است.

 

علامات که در وجودش ظاهر می شود حکایت از شکنجه، لت و کوب و اوج بی رحمی در برابرش را نشان می دهد.

 

حفیظ الله ۱۴ ساله که باشنده اصلی ولسوالی جوند ولایت بادغیس است و تازه از بند آزاد گردیده میگوید، وی زمانیکه میخواست از منطقه اش به منطقه دیگر سفر کند در مربوطات دره تخت مربوط ولسوالی چشت هرات از سوی افراد ملا مصطفی یکی از قوماندان های مسلح غیر مسئول اختطاف شد.

 

این پسر ۱۴ چهارده ساله که اکنون انتظار آغوش خانواده اش را میکشد میگوید که وی هیچ گناه نداشته است تنها خواست افرادی که او را اختطاف نموده بودند مبلغ پنچ لک افغانی بوده است:

 

” مرا از پوسته شهرنو نزدیک دره تخت نفرهای ملا مصطفی گرفتند نام های شانرا نیز به یاد دارم هشتا د شب با خود نگاه کردند و زیاد شکنجه می کردند، سیخ های تاتیر را داغ میکردند از پشت پایم داخل میکردند و از کف پایم بیرون میکردند به صورتم می چسپانیدن میگفتند اگر پول نیارند تو را میکشیم. “

 

در همین حال یکی از وابسته گان این پسر میگوید که حفیظ الله از مسیر شاه راه غور هرات از سوی افراد مربوط به ملا مصطفی اختطاف شده بود.

 

وی که از حکومت خواهان جلوگیری از فعالیت های خودسرانه این افراد است میگوید که خودش را نیز چندی قبل افراد وابسته به ملا مصطفی به گروگان برده بودند و در بدل پیسه دوباره رها کردند:

 

” این بچه را از مسیر شاه راه غور هرات دستگیر کردند وقت که ما خبر شدیم بسیار تلاش کردیم موی سفید روان کردیم حتی مادر او را روان کردیم قبول نکردن با حکومت به جریان گذاشتیم، ما از حکومت میخواهیم که این افراد را گم کند مرا هم چند روز پیش اختطاف کردن یک لک افغانی نقد و حدود چهارلک افغانی وجه گرفتند باز رها کردند این کارها همه مربوط ملا مصطفی است. “

 

در همین حال جنرال غلام مصطفی محسنی قوماندان امنیه غور اختطاف این پسر ۱۴ ساله را از سوی افراد مربوط به ملا مصطفی تائید میکند و این کار را برخاسته از اختلافات قومی میخواند.

 

آقای محسنی می افزاید که آنها با پاد در میانی باشنده های محل موفق شدند تا این پسر را از چنگ این افراد نجات دهند ولی هیچ کس در پیوند به این موضوع دستگیر نشده است:

 

” به ما اطلاع رسید یک پسر توسط افراد مسلح غیر مسئول نظر به اختلافات که داشتن به گروگان گرفته شده، ماهم به زودی افرادی خود را روان کردیم به هکاری مو سفیدان جایشه پیدا کردیم و او را پس گرفتیم و به خانواده اش تسلیم کردیم. “

 

غور در غرب افغانستان یکی از ولایات ناامن کشور که در آن بیش از ده هزار فرد مسلح غیر مسئول وجود دارد به حساب میرود اما این اولین باریست که یک طفل چهار ده ساله از سوی این افراد اختطاف میشود.