زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
فرمانده طالبان در ولسوالی خواجه سبز فاریاب کشته شد
چهارشنبه ,27 ژانویه , 2016

فاریاب

 

ملا رحیم مشهور به عبدالرحمان فرمانده نظامی طالبان در ولسوالی خواجه سبز پوش فاریاب با یک همراهش کشته شده اند.

محمد اکبر بشاش فرمانده امنیه خواجه سبزپوش مدعی است که ملارحیم در پی یک نبرد مسلحانه در منطقه تانک سوخته در روستای خواجه قشوری مجروح شده و پس از انتقال به قریه صحرای قلعه جان باخته است.

 

بشاش می گوید این درگیری ساعت 9 شب گذشته زمانی رخ داد که گروهی از طالبان به هدف کمین مسلحانه به طرف مرکز ولسوالی در حرکت شده بودند و گروه از پولیس محافظت عامه نیز به هدف غافلگیر کردن این کمین طالبان اقدام کردند که سرانجام هر دو طرف در منطقه تانک سوخته با هم ربرو شدند و درگیری رخ داد. در این درگیری دو سرباز پولیس به شمول پسر فرمانده نیروهای محافظت عامه کشته شده اند .

 

در یک رویداد دیگر در ولسوالی خواجه سبز پوش یک سرباز پولیس بنام نقیب الله نیز پس از این رویداد در منزل اش واقع قریه بادغیسی این ولسوالی به شکل مرموز به قتل رسیده است.

 

نقیب الله پسر ظاهر قومندان از فرماندهان سابق جهادی ولسوالی خواجه سبز پوش بود. طالبان این درگیری را پذیرفته می گویند تنها یک تن از افراد شان در این رویداد کشته شده لنل چهار سرباز پولیس کشته و سه تن دیگر از نیرو های پولیس زخمی شده اند. ادعایی که پولیس آن را رد می کند.