زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
قطر ۱۴۰ میلیون دالر را جهت ساخت سرپنا به ورثه شهدا کمک می کند
پنج‌شنبه ,4 فوریه , 2016

قطر

وزارت شهر سازی افغانستان می گوید که قطر ۱۴۰ میلیون دالر را جهت ساخت سرپنا به ورثه شهدا و احداث پروژه های ساختمانی کمک می کند.

تفاهمنامه این کمک ها میان سید سعادت نادری وزیر شهر سازی و شیخ علی عبدالله ابن سانع رئیس یک موسسه خیریه قطر دیروز در کابل به امضا رسید.

آقای نادری می گوید که از این مبلغ ۴۰ میلیون دالر برای ساخت سرپناه به ورثه شهدا و ۱۰۰ میلیون آن به گونه مشارکتی برای احداث پروژه های ساختمانی به مصرف خواهد رسید.

بر اساس معلومات وزارت شهرسازی موسسه خیریه غرافه قطر پیش از این نیز در زمینه اعمار مساجد، شفاخانه ها و مدارس دینی در ولایات غربی کشور کمک کرده است.