زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
مستغنی: در سومین نشست چهارجانبه روی همآهنگی نقشه راه بحث می‌شود
جمعه ,5 فوریه , 2016

مستغنی

وزارت خارجه افغانستان می‌گوید در سومین دور نشست چهارجانبه درباره صلح، باز هم در مورد همآهنگی و دست یابی به نقشه راه بحث صورت خواهد گرفت.

در این مورد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز گذشته گفت:

” با در نظر داشت جدیت، تابحال هر چهار کشور در این روند و تعهداتی که هر چهار کشور نسبت به این روند دارند انتظار می‌رود بعد از نهایی شدن نقشهء راه یک چهارچوب همه جانبه و یکمسیر روشن را به گفتگوهای صلح تعیین می‌کند در راستای گفتگوهای صلح گام های عملی برداشته شود. “

سومین نشست چهارجانبه در مورد صلح افغانستان در ششم ماه فبروری در اسلام آباد برگذار می‌شود.

در کمیته همآهنگی برای برگذاری نشست چهارجانبه، افغانستان، امریکا، چین و پاکستان اشتراک دارند.