زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
مسوولین امنیتی: پلان امنیتی برای تأمین امنیت بهتر مراکز ثبت‌نام و انتخابات، تجدید و توسعه یافته است
پنج‌شنبه ,10 می , 2018

به سلسلۀ جلسات هماهنگی به منظور آمادگی برای برگزاری انتخابات، عصرامروز جلسۀ تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان با حضورداشت کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات و شرکای بین المللی برگزار گردید.
دراین جلسه که در قصر چهارچنار دایر شد، روی تدابیر بهتر امنیتی مراکز ثبت نام رای دهنده گان، انتقال مواد انتخاباتی به ولایات بحث گردید و از افزایش آمار ثبت نام کننده گان  طی روزهای اخیر اظهار خوشبینی شد.
مسوولین امنیتی گفتند که با توجه به تمدید زمان ثبت‌نام رای‌دهنده‌گان، پلان امنیتی برای تأمین امنیت بهتر مراکز ثبت نام و انتخابات، تجدید و توسعه یافته است.
مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات و رهبری ارگان های امنیتی نیز در خصوص انتقال مواد ثبت نام رای دهنده گان به جلسه گزارش دادند و گفتند که براساس تقسیم اوقات از پیش تعیین شده، این روند انجام شده است.
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افزودند که مدت زمان ثبت نام رای دهنده گان در شهرها الی ختم مدت زمان این پروسه در ولسوالی ها تمدید شده است.
آنها گفتند، بخاطر پاسخ به نگرانی های مردم، کمیسیون تصمیم گرفته است که در صورت تقاضای مراجعه کننده، روی کاپی تذکره ستیکر نصب گردد.جلسه، بر افزایش و هماهنگی میان کمیسیون مستقل انتخابات و شرکای بین المللی تأکید ورزید.