زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
مشکلات بیجاشده‌گان ولایت‌های بادغیس و جوزجان بررسی شد
سه‌شنبه ,26 فوریه , 2019

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت امروز (سه شنبه، ۷ حوت) در نشست کمیسیون‌ عالی حوادث، وضعیت مهاجرین و بیجاشده‌گان ولایت‌های بادغیس و جوزجان را به صورت اختصاصی بررسی کرد

رییس اجراییه کشور به وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌ها هدایت داد که در قسمت اسکان بیجاشده‌گان و مهاجرین قلعه نو ولایت بادغیس اقدامات عاجل را روی‌دست گیرد. زیرا، احتمال وقوع سیلاب در محل بودباش آنها وجود دارد

وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان گزارش داد که بودجه خاص برای خریداری زمین مهاجرین و بیجاشده‌گان ولایت بادغیس منظور شده و روی قرارداد آن کار جریان دارد

این وزارت خبر داد که به زودی برای افراد بیجاشده در ولایت بادغیس کمک‌های عاجل توزیع می‌گردد

همچنان، دوکتور عبدالله عبدالله به وزارت‌های مبارزه با حوادث، انکشاف دهات و مهاجرین هدایت داد که گزارش هیات موظف در ارتباط به مشکلات مهاجرین و بیجاشده‌گان ولایت جوزجان را به صورت همه جانبه ارزیابی نمایند

به تعداد ۸۰۰۰ هزار فامیل در ولایت جوزجان مدعی‌اند که برای آنها کمک‌های غذایی و غیر غذایی توزیع نگردیده است

وزارت حوادث گزارش داد که امسال ۱۹ میلیون پول نقد، ۳۳۵۰ تُن گندم، برای ۵ هزار فامیل مواد غذایی و غیر غذایی توزیع شده است و در روزهای آینده مقدار ۴ هزار تُن گندم انتقال داده می‌شود

در جلسه فیصله شد که پس از ارزیابی گزارش هیات موظف در باره مشکلات مهاجرین و بیجاشده‌گان ولایت جوزجان اقدامات لازم روی دست گرفته شود