زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
معاون کمیسیون نظامی طالبان در فاریاب کشته شد
جمعه ,22 ژانویه , 2016

فاریاب

مقام های امنیتی ولایت فاریاب از کشته شدن معاون کمیسیون نظامی طالبان در این ولایت خبر داده اند.

گفته می شود که ملا عزت الله در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب کشته شده.
رسانه های محلی ولایت فاریاب به نقل از مقام های این ولایت گفته است که ملاعزت الله معاون کمیسیون طالبان در هنگام گزمه نیروهای امنیتی ولایت فاریاب کشته شده است.
گفته می شود که ملا عزت الله در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب کشته شده.
نیروهای امنیتی ولایت فاریاب می گویند که یک میل کلاشینکوف از این مقام بلند پای طالبان در این ولایت بدست نظامیان کشور افتاده است.
آنان گفته اند که جسد عزت به عقاربش در ولایت فاریاب تسلیم داده اند.
ولایت فاریاب در شمال کشور یکی از ولایت های ناامن به شمار می رود که در برخی از مناطق آن گروه های شورشی حضور دارند.