زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
مقامات امریکایی: نیروهای ما باید داعش را در افغانستان سرکوب کنند
جمعه ,22 ژانویه , 2016

داعش

 

مقام های امریکایی به نیرو های شان اجازه داده اند تا گروه داعش را در افغانستان سرکوب کنند.

 

این توافق پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته، وزارت خارجه امریکا، گروه داعش در افغانستان و پاکستان را به تحت نام “داعش خراسان” یاد می‌شود، در فهرست گروه های تروریستی جا داد.

 

گروه داعش در جبههء که خودش آنرا خراسان می‌نامد، فعالیت ها را یک سال پیش در افغانستان و پاکستان آغاز کرد.

 

تا حالا معلوم نیست که در این گروه چی تعداد افراد شامل اند اما بر اساس برخی گزارش، شماری از اعضای گروه طالبان در افغانستان با پاکستان به داعش بیعت کرده اند.