زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
منظوری شش پروژه به ارزش یک و نیم میلیارد افغانی در جلسه کمیسیون تدارکات ملی
سه شنبه ,8 عقرب , 1397

تحت ریاست رئیس جمهور غنی، جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی شام روز گذشته در ارگ دایر شد و ۱۱ موضوع مختلف تدارکاتی در آن بحثگردید که در نتیجه ۶ پروژه منظور و ۵ پروژه دیگر به منظور دقت بیشتر به ادارات مربوطه فرستاده شد.
پروژه خریداری ماشین آلات و وسایل حفظ و مراقبت سرکها به شمول فابریکه قیر مربوط شاروالی کابل، تعدیل پروژه ساختمان شماری از سرک های کابل، پروژه خریداری شش قلم وسایل و تجهیزات لابراتوار وزارت معادن و پترولیم، پروژه عرضه خدمات تخنیکی برای ریاست عمومی گمرکات و پروژه سه نوع تیل(دیزل، پطرول، خاک) مربوط ریاست دارالانشای ولسی جرگه منظور گردید.
رئیس جمهور غنی گفت که تمام قراردادهای مربوط به ولسی جرگه و مشرانو جرگه باید مورد بررسی قرار گیرد و مقام های مربوطه شامل در پروسه، غرض تعقیب عدلی به څارنوالی معرفی شوند.
همچنان رئیس جمهور هدایت داد که در قراردادهای عقد شدۀ مربوط وزارت های دفاع و داخله، میوه های تازه فصلی شامل گردد و در قراردادهای پروژه باید تولیدات داخلی بیشتر شود، همچنان قراردادهای سیب میدان وردک بررسی گردد و در صورت موجودیت تخلف با مقام‌ها و شرکت های آلوده به فساد، مطابق به قانون برخورد صورت گیرد.
به همین ترتیب رئیس جمهور ضمن تشکری از کار هیات مختلط، در خصوص تنظیم پروازهای حجاج، ساخت مراکز حج و مدیریت پروسه حج، هدایات لازم را صادر کرد.#