زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
منظوری پروژۀ اعمار سرک کابل – لوگر و پروژۀ سرک حلقوی مزار شریف
سه شنبه ,17 میزان , 1397

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ،۲۱ مورد تدارکاتی را بررسی نمود که در نتیجه، تمامی موارد به ارزش بیش از ۴,۹ میلیارد افغانی منظور گردید.

همچنان قرارداد پروژه‌های ترمیم اساسی قصر جبل‌السراج ولایت پروان، ترمیم اساسی تخت استالف و پروژۀ اعمار مقبرۀ سردار محمد داود خان با تصدی بنایی مورد تصویب قرار گرفت.
دراین جلسه، گزارش تحقق هدایات فیصله‌های قبلی کمیسیون تدارکات ملی و درخواست تعدیل شماری از پروژه‌ها، پس از بحث‌های همه‌جانبه مورد تصویب قرار گرفت:

رئیس‌جمهور کشور به وزارت انرژی و آب هدایت‌داد تا به‌منظور رسیدگی به مشکلات مردم غور، هرچه زودتر قرارداد ۵ میگاوات برق سولری برای این ولایت را بررسی و عقد نماید.
از سوی هم درخواست تعدیل شماری از پروژه‌ها پس از بررسی همه‌جانبه منظور گردید که شامل پروژه‌های زیر می‌باشد:

در همین حال، درخواست وزارت فواید عامه در رابطه به پروژۀ ساختمان سرک هجرت‌کلی الی جلال‌آباد به طول ۱۲,۵ کیلومتر از سوی کمیسیون تدارکات ملی مورد تأیید قرار گرفت.
همچنان کمیسیون، درخواست وزارت انرژی و آب در مورد عدم ارایۀ قیمت برای سه بخش پروژۀ تمدید لین انتقال ۱۱۰ کیلو ولت از ترکمنستان الی خم‌آب را تصویب نمود.
حین بحث بالای پروژۀ تدارک و انتقال ۱۰۰۰۰ متریک تُن تخم گندم بذری تصدیق‌شده مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، رئیس‌جمهور کشور بر کنترول کیفیت تخم‌های بذری تاکید ورزید.
در این جلسه، ناظرین ملی و بین‌المللی از جمله کمیسیون‌های مالی و بودجه و اقتصاد ملی شورای ملی، نمایندۀ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) و سیستیکا حمایت قاطع نیز حضور داشتند.