زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
ناامنی ها صنعت قالین را در آقچه با رکود مواجه کرده است
شنبه ,30 ژانویه , 2016

قالین بافی

آقچه شهری که مرکز تولید قالین بوده و قالین آن از گذشته تا به امروز شهرت جهانی دارد.

فرش نفیس بافنده گان این شهر که از سال ها بدینسو شهرت جهانی را کسب کرده، به افتخار آن این آهنگ از سوی هنرمندان کشور سروده شد.

بیا بریم قالین ببافیم سوی آقچه تخته، تخته، پارچه، پارچه / قالین های سرخ و سفید برای یار برگ بید

پیش از این مردم آقچه فارغ از دغدغه های جنگ با خیال راحت زنده گی می کردند و در بازار به خرید و فروش می پرداختند.

اما شدت ناامنی ها و حملات گستردۀ مخالفین مسلح دولت بالای مرکز آقچه ساکنان این شهر را نگران ساخته صدای دلخراش توپ و تفنگ فضای شهر را وحشت ناک کرده است.

این نگرانی ها بیشتر در بین شهرنشینان اوج گرفته اما به گفته شماری از روستایی ها، آنان نمی توانند هفتۀ دو روز به بازار بیایند و در بازار به خرید و فروش اموال شان بپردازند.

محمد جمعه یکتن از قالین بافان در آقچه گفت، فروشنده گان و خریداران قالین در آقچه باور دارند که نا امنی ها، عدم توجه دولت و تحرکات مخالفین دولت بالای شهر آقچه همه بر روند تجارت قالین تأثیر منفی گذاشته است، که با رفع نشدن همچو مسایل، صنعت قالین در آقچه به زودی از بین خواهد رفت.

وی گفت:
“در حالیکه بیکاری به اوجش رسیده با آنهم یک اندازه کار قالین در آقچه خوب بود، اما از روزیکه ناامنی ها شدت گرفته قالین بافان به بازار آمده نمی توانند و قالین شان را به کی بفروشند و از کدام طریق امرار معاش نمایند.”

این باشنده آقچه از دولت می خواهد تا جلو ناامنی را بگیرد و مردم آقچه با فکر آرام به کار های خود ادامه دهند و بازار قالین نیز در آقچه رونق یابد:
“ما از دولت آرامی می خواهیم و اگر نه رفت و آمد از روستاها به شهر بسیار مشکل است. در راه مرمی می آید افراد ملکی کشته می شوند.”

مقام های محلی هم نگران بدتر شدن اوضاع در آقچه هستند.

انجنیر باتور یخشی ولسوال آقچه می گوید، چندین قریه در تصرف مخالفین قرار داشته و نیروهای امنیتی در تلاش اند تا با عملیاتی که از یک هفته به اینسو جریان دارد قریه ها را از وجود مخالفین مسلح پاکسازی نمایند.

وی گفت:
“ما تا به حال سه قریه را به تصرف خود درآوردیم و عملیات ما تا پاکسازی کامل قریه جات ناامن جریان دارد.”

پیش از این مسئولان محلی گفته بودند که در مرکز آقچه در کنار نیروهای امنیتی مردان مسلح به نام خیزیش های مردمی نیز تحرکات شورشیان را زیر نظر دارند و مخالفین شبانه تحرکات شان را بالای پوسته های اطراف شهر انجام می دهند.

ولسوالی آقچه که در بین مردم به شهر آقچه شهرت دارد دارای جمعیت بیشتر از ۱۵۰ هزار نفر است و یکی از امن ترین ولسوالی های ولایت جوزجان به شمار می رود که در این اواخر ناامنی ها در این ولسوالی گسترش یافته حتی به گفته مردم آقچه، این شهر صنعتی احتمال دارد سقوط کند.