زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
نشست تعقیبی به منظور کمک به ولایات خشکسالی‌زده تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر شد
سه شنبه ,1 جوزا , 1397

نشستی به‌ منظور تعقیب کمک‌های انجام‌شده و مساعدت‌های بیشتر به ولایات خشکسالی‌زده، تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امرور در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار گردید.
در آغاز نشست، نصیراحمد درانی وزیر زراعت و مالداری در مورد وضعیت ولایاتی که در اثر خشکسالی آسیب دیده‌ اند و چگونگی کمک به آن‌ها به رئیس‌جمهور معلومات داده، گفت که کمک‌های ابتدایی به ولایات آسیب‌دیده رسیده است و این سلسله ادامه دارد.
سپس مجیب‌الرحمن کریمی وزیر انکشاف دهات در مورد سروی انجام‌شده در خصوص آسیب‌های ناشی از خشکسالی به سطح قریه‌جات معلومات ارائه کرده، گفت که بر اساس این سروی، مساعدت‌ها با روستاهای آسیب‌دیده تنظیم خواهد شد.
رئیس‌جمهور غنی ضمن تشکر از وزرای زراعت و مالداری و انکشاف دهات، گفت که ولایات آسیب‌دیده در اثر خشکسالی، بر اساس اندازۀ آسیب‌های وارده، درجه‌بندی شوند و بزودترین فرصت کمک‌های لازم برای آنان صورت گیرد.
رئیس‌جمهور تاکید کرد که به‌خاطر کمک‌های بیشتر به مردم ولایات آسیب‌دیده، در آیندۀ نزدیک با ادارات مربوطه جلساتی تدویر یابد.