زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
نشست شورای عالی اقتصادی برگزار شد
دوشنبه ,1 اسد , 1397

در نشست شورای عالی اقتصادی امروز (یکشنبه، ۳۱ سرطان) پلان تجارتی مواد نفتی، تأمین انرژی برق محب تاور و دفتر مرکزی بانک، گسترش سنگ فرش سرک‌ها، پیشرفت پروژه، پیشنهاد کاهش قیمت‌ انترنت و موارد دیگر به بحث گرفته شد

در آغاز، ریاست عمومی مواد نفتی و گاز در باره بازار مواد نفتی گزارش داد و پیشنهاد کرد که شرکت ملی نفت و گاز به حیث یک شرکت دولتی ایجاد گردد تا تجارت نفت را به پیش ببرد

شورای عالی اقتصادی فیصله کرد که ریاست ملی نفت و گاز در یک مدت معین به شرکت ملی نفت و گاز تبدیل شود؛ اما قبل از آن محل ذخایر مواد نفتی و ذخایر استراتژیک مورد بررسی قرار گیرد

همچنان، وزارت مالیه و سکتور خصوصی وظیفه گرفت که در قسمت خدمات بندری و مالیه به توافق برسند و طرح آن را در جلسه بعدی جهت تصویب ارایه نمایند

شرکت برشنا طرح تأمین انرژی برق پروژه رهایشی- تجارتی محب تاور و دفتر مرکزی بانکرا به جلسه پیشکش کرد. طبق آن، ۱۵ میگاولت برق در نظر گرفته شده که مصارفش به عهدهٔ مشتری می‌باشد

اعضای شورای عالی اقتصادی برعلاوه تصویب این طرح فیصله کردند که شرکت برشنا در این زمینه برای نظارت از کار یک پالیسی تدوین نماید

طرح گسترش و رشد سنگ فرش سرک‌ها در افغانستان از سوی شرکت خصوصی «تدبیر کابلستون» به جلسه ارایه گردید که در آن بحث کاریابی، استفاده از منابع داخلی، هزینه پائین حفظ و مراقبت، مقاومت و محیط زیست مطرح بحث می‌باشد

در جلسه ضمن حمایت از طرح گسترش سنگ فرش سرک‌ها فیصله شد که یک پروژهٔ آزمایشی به شرکت مورد نظر داده شود تا در صورت نتیجه، شرکت‌های دیگر نیز تشویق شوند

وزارت انرژی و آب از پیشرفت پروژهبه جلسه گزارش داد که شرکت «چلیک انرژی» برای سرمایه‌گذاری روی این پروژه علاقمندی نشان داده است و منتظر پاسخ حکومت می‌باشد

شورای عالی اقتصادی به وزارت انرژی و آب هدایت داد که از طریق ارسال یک مکتوب به شرکت مورد ابراز آماده‌گی کند. در اخیر، طرح وزارت مخابرات و تکنولوژی در باره کاهش قیمت‌های انترنتی نیز به تصویب رسید