زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
نشست شورای عالی اقتصادی برگزار شد
پنج شنبه ,28 سرطان , 1397

در نشست شورای عالی اقتصادی که روز دوشنبه در ارگ برگزار شده بود، پروسۀ داوطلبی معدن طلای بدخشان، مس بلخاب، قرارداد معدن مس شیدای هرات و تولیدات ناخالص داخلی به بحث گرفته شد

وزارت معادن در مورد پروسهٔ داوطلبی معدن طلای بدخشان و مس بلخاب گفت که کمپنی افغان‌گولد منرالز برندهٔ قراداد استخراج معدن طلا و مس گردیده؛ اما تا حال متن قرارداد عقد نشده است

پس از بحث و تبادل نظر فیصله شد که یک کمیته تشکیل شود، قرارداد را به صورت همه‌جانبه بررسی نماید و نتایج آن را به جلسه بعدی گزارش دهد تا رهبری حکومت در این باره تصمیم بگیرند

طبق آجندا، وزارت معادن و پترولیم در باره قرارداد معدن مس شیدای هرات به جلسه گزارش داد و گفت که مذاکره با شرکت داوطلب در زمینهٔ رویالتی، اقدامات عملی، ضمانت‌های مالی و پلان امنیتی جریان دارد

پس از دیدگاه‌ها و نظریات اعضای جلسه تاکید شد که رژیم رویالتی منطقی نبوده و در قانون جدید این مسأله حل شده است و حال هیچ مشکلی وجود ندارد

در جلسه فیصله شد که وزارت معادن صلاحیت دارد با شرکت داوطلب به یک نتیجهٔ مطلوب برسد؛ ولی موضوع تضمین اجرایی تأیید است

رییس جمهور غنی در ارتباط به امنیت پروژه گفت که حکومت مسوولیت دارد که امنیت پروژه را تأمین کند و برای این کار دوباره نهاد محافظت عامه ایجاد می‌شود

اداره احصائیه مرکزی در مورد نتایج تولیدات ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ گزارش داد. طبق این گزارش، تولید ناخالص ملی در سال ۹۶ مبلغ ۲۰.۲ میلیارد دالر می‌رسد که نسبت به سال پار افزایش یافته است

در اخیر فیصله شد که تمام نهادهای دولتی با اداره مرکزی احصائیه در قسمت جمع‌آوری آمار و ارقام دقیق همکاری نمایند و سکتور خصوصی هم با این اداره روی یک سیستم واحد ارقام واردات و صادرات به توافق برسد تا آمارها قابل اعتماد باشد