زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
نیروهای بحری امریکا: امنیت را در هلمند تأمین خواهیم کرد
دوشنبه ,1 می , 2017

نیروهای بحری

نیروهای پیاده بحری امریکا در هلمند می‌گویند به تأمین ثبات و امنیت در این ولایت متعهد اند.

 

شماری از سربازان تازه مستقر شده امریکایی در هلمند به آژانس خبری رویترز گفته اند، می‌دانند با حالات دشوار مواجه اند ولی آمادۀ مبارزه برای تأمین امنیت هلمند اند.

 

جورج کالدویل یک سرباز امریکایی که در گذشته نیز در هلمند خدمت کرده‌است دیروز در قرارگاه نظامی شورابک در ۳۵ کیلومتری لشکرگاه به رویترز گفت:

 

“من به آمدن دوباره‌ام خوشحال بودم زیرا در گذشته هم وقت زیاد را در اینجا گذشتانده ام. ما در اینجا مدتی زیادی را در ماموریت نظامی گذشتاندیم و بی‌ثباتی را در اینجا تحمل کرده نمی‌توانیم، برگشته ایم تا ثبات را برقرار نمائیم پس من خوشحالم. امیدوارم آشنایان پیشین‌ام را بار دیگر ببینم.”

 

۳۰۰ سرباز مرین یا نیروی پیاده بحری امریکایی به روز شنبه ماموریت‌شان در هلمند را آغاز کردند.

 

قرار است این نیروها تنها در صورت تقاضای شورای نظامی این ولایت، نیروهای افغان را در عملیات‌های‌شان حمایت هوایی کنند.