زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
نیکولسن: وضعیت امنیتی افغانستان رو به وخامت است
جمعه ,29 ژانویه , 2016

نیکولسن

قوماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا در افغانستان که از سوی اداره امریکا جدیداً به این وظیفه تعیین شده می گوید، وضعیت امنیتی افغانستان رو به وخامت بوده و نیرو های افغان سال ها نیاز دارند تا توانایی دفاع از کشور شان پیدا کنند.

این جنرال امریکایی گفت، اگر تقرر وی به حیث قوماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا در افغانستان تائید شود، در ظرف چند ماه وضعیت را بررسی کرده، خود را از اوضاع آگاه می سازد.

جنرال جان نیکولسن که دیروز در اجلاس استماعیه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا صحبت می کرد گفت، او از تصمیم حفظ نیروهای بیشتر جهت تأمین امنیت در افغانستان، حمایت می کند.

اگر تقرر جنرال نیکولسن از سوی مجلس سنای امریکا تائید شود، جانشین جنرال جان کمپبل خواهد شد که در ماه مارچ به تقاعد سوق داده می شود.

جنرال جان نیکولسن که زمانی از پالیسی رئیس جمهور بارک اوباما در باره کاهش نیروهای نظامی امریکا از افغانستان حمایت می کرد، دیروز در اظهارات اش در کمیته مجلس سنای امریکا گفت، پیشنهاد جنرال جان کمپبل را حمایت کرده و در شرایط کنونی حضور دوامدار عساکر امریکایی را در افغانستان، مناسب می داند.

رئیس جمهور بارک اوباما بر اساس تأکید جنرال جان کمپبل فیصله کرد که خروج همه عساکر امریکایی را از افغانستان به تعویق اندازد، اما گفت که پنج و نیم هزار عسکر امریکایی بعد از سال ۲۰۱۶ میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند.

جنرال نیکولسن اضافه کرد، به خاطر اینکه افغانستان یک بار دیگر به لانه تروریستان مبدل نشود، باید به شمار دقیق نیروها و امکانات کافی به آنها در افغانستان توجه گردد.

امریکا در حال حاضر ۹۸۰۰ عسکر در افغانستان دارد که هدف آنها آموزش و کمک نیروهای امنیتی افغان و ادامه مبارزه با تروریزم می باشد.

جنرال جان نیکولسن از هژده ماه به این سو، به حیث رئیس ادارۀ هماهنگ کننده امور افغانستان و پاکستان در وزارت دفاع ایالات متحده امریکا نیز کار کرده است.