زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
همکاری‌های مشترک میان بریتانیا و افغانستان ادامه میابد
یکشنبه ,27 حوت , 1396
 به افغانستان خیرمقدم گفت و از قربانی‌ها و حضور بریتانیا در سالیان اخیر در افغانستان سپاس‌گزاری کرد.
آقای ویلیامسن در این نشست از ادامه حضور کشورش در افغانستان و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان در مبارزه با تروریزم و گروه‌های دهشت‌افگن اطمئنان داد. وزیر دفاع بریتانیا همچنان در ادامه‌ی صحبت‌های خود تاکید کرد که افغانستان از ظرفیت‌ها و امکانات فوق‌العاده‌ای برای توسعه و پیش‌رفت بهره‌مند است و ابراز امیدواری نمود که تأمین امنیت بتواند در رسیدن افغانستان به رفاه و توسعه کمک نماید.
وزیر دفاع بریتانیا همچنان از قهرمانی‌ها و جانفشانی‌های قوای مسلح افغانستان علیه دهشت‌افگنان و تامین صلح و استقرار در افغانستان تقدیر و ستایش کرد.
رییس اجراییه در این نشست تصویر روشنی از وضعیت سیاسی٬ امنیتی و اقتصادی ارایه کرد و بر ادامه‌ی همکاری‌ها میان دو کشور در عرصه‌های مختلف تأکید نمود. 
در این نشست همچنان روابط منطقه‌ای افغانستان و چگونگی راه‌های دست‌يافتن به صلح به بحث گرفته شد.