زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
وزیر امورداخله روز گذشته در دفتر کارش با شماری از کارشناسان امنیتی و اعضای جامعه مدنی دیدار کرد.
پنج‌شنبه ,18 می , 2017

وزیر امورداخله

ستر پاسوال تاج محمد جاهد وزیر امورداخله روز گذشته با شماری از آگاهان مسایل امنیتی و اعضای جامعه مدنی دیدار نموده از حمایت و همکاری آنان با نیروهای امنیتی کشور به خصوص پولیس ملی قدردانی نمود.

در این دیدار وزیر امورداخله از آنان خواست تا در راستای بهبود تامین امنیت کشور، نیروهای امنیتی شان را بیشتر از پیش مورد حمایت و همکاری قرار دهند.

 

در همین حال اعضای جامعه مدنی و آگاهان امور امنیتی ضمن ستایش از زحمات وتلاش های نیروهای امنیتی کشور در امر مبارزه با تروریزم و دهشت افگنی گفتند، نیروهای امنیتی بخاطر حراست از جان و مال مردم شب و روز در نبرد با دشمنان مردم افغانستان مبارزه نموده و در این راه جانهای خود را فدا میسازند که شهامت و جان نثاری آنان را هیچوقت مردم افغانستان فراموش نخواهد کرد.

 

آنان تصریح کردند که ازنیروهای امنیتی کشور حمایت همه جانبه نموده و در این راستا از هیچ نوع همکاری با این نیروها دریغ نمیورزند