زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
وزیر امور مهاجرین خواهان تلاش بیشتر اداره WHH در بخش ارایه خدمات برای بیجاشدگان گردید
پنج‌شنبه ,4 می , 2017

عالمی بلخی

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در ملاقاتش با خانم مریسا پرلو رئیس دفتر اداره WHH در افغانستان، خواهان تلاش بیشتر اداره یاد شده در بخش تطبیق پروژه های انکشافی برای بیجاشدگان گردید.

رئیس اداره WHH، روز چهارشنبه 13 ثور به منظور ارایه گزارش شش ماهه اداره اش و هماهنگی بیشتر میان دو اداره به وزارت امور مهاجرین آمده بود و خواهان همکاری در بخش بهتر سازی سرپناه بیجاشدگان در 52 کمپ بیجاشدگان شهر کابل نیز گردید.

 

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با توجه به مهم بودن کمک های انکشافی برای بیجاشدگان و تاکید اش به هماهنگی بیشتر میان دو اداره توافق اش را در مورد پروژه بهتر سازی سرپناه بیجاشدگان در کابل اعلان نمود.

 

رئیس اداره یاد شده در این ملاقات گفت که اداره اش تلاش می نماید تا جهت رفع نیازمندی های بیجاشدگان، فعالیت هایش را مسئولانه و شفاف انجام دهد.