زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
وزیر امور مهاجرین: رقم برگشت مهاجرین افغان از پاکستان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است
سه‌شنبه ,9 می , 2017

 

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین عودت کنندگان، در پاسخ به جری سامسونگ گزارشگر دیدبان حقوق بشر گفت که تعداد عودت کنندگان در این روزها نسبت به یک سال پیش اش افزایش یافته است.

وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان بعد از ظهر روز گذشته در این ملاقات گفت که اداره کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای همه برگشت کنندگان دارای مدرک، اداره سازمان بین المللی مهاجرت به هر برگشت کننده آسیب پذیر بدون مدرک و بر اساس تفاهمنامه میان وزارت امور مهاجرین و اداره پروگرام غذایی جهان(WFP) نیز به همه بازگشت کنندگان بدون مدرک بسته های کمک عاجل توزیع می نمایند.

 

همچنان وی در مورد آزار و اذیت مهاجرین در پاکستان گفت که فعلاً این مسئله وجود نداشته اما تشویش ناشی از آن باعث می گردد تا مهاجرین افغان از پاکستان دوباره به وطن شان برگردند.

 

این درحالیست که بعد از سفر وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان افغانستان در پاکستان و گفتگو با مقامات پاکستان در مورد بهبودی وضعیت مهاجرین در آن کشور، حکومت پاکستان تصمیم گرفته است تا اقامت مهاجرین دارای مدرک در آن کشور تمدید و مهاجرین بدون مدرک ثبت نام گردند.