زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
وزیر مالیه با وزیر صحت عامه ملاقات نمود
سه‌شنبه ,16 می , 2017

وزیر مالیه

محترم اکلیل حکیمی، وزیرمالیه مؤرخ ۲۵ ثور ۱۳۹۶ با محترم فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه در دفترکارش ملاقات نمود.

در این ملاقات که کمیته های تختنیکی هر دوجانب نیز اشترک نموده بودند، در رابطه به مشکلات و راه حل های پرداخت مالیات داکتران بحث همه جانبه نمودند.

در پایان این نشست فیصله بعمل آمد که از هر دو جانب یک کمیتۀ تخنیکی ایجاد گردد و به منظور حل مشکلات متذکره تحقیقات همه جانبه نموده و راپورکاری شان را در جلسۀ بعدی ارائه نمایند.