زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
پاکستان قالین بافان افغان در این کشور را تا ده سال از مالیه معاف کرد
سه‌شنبه ,5 ژانویه , 2016

قالین بافی

 

بر اساس این طرح دولت پاکستان، قالین بافان افغان که در این کشور کار می کنند تا ده سال هیچ گونه مالیاتی به دولت نمی پردازند، به نظر می رسد که هدف از این طرح تشویق قالین بافان افغان به تولیدات بیشتر است تا جایگزین مناسب برای قالین که از افغانستان وارد این کشور می شود، پیدا شود.

قالین های دست باف افغانی با شناس نامه های پاکستانی وارد بازارهای جهانی می شود.

شماری از کارشناسان اقتصادی در افغانستان دولت را متهم به کم کاری در عرصه تولیدات داخلی کشور می کنند.

آنان بر این باورند که به دلیل افزایش ناامنی در داخل افغانستان، سرمایه گذاران کشور را ترک و به بیرون از کشور سرمایه گذاری می کنند.

محمد جواد نیازی از تاجران قالین در افغانستان گفت: دولت افغانستان باید زمینه فرار سرمایه از کشور را بگیرد.

اقای نیازی می گوید هدف پاکستان این است تا افغانستان بیشتر ناامن شود تا از یک طرف سرمایه گذاران از کشور فرار کنند و از طرف دیگر شرکت ها ادامه کار های شان را در پاکستان ادامه دهند.

او افرود که دولت اگر زمینه مناسب سرمایه گذاری در کشور را فراهم نکند، دیگر تاجری در کشور سرمایه گذاری نخواهد کرد.

 

قالین دست باف افغانی

پیش از این شماری از تاجران فرش دستباف در افغانستان گفته بودند که بازار خرید و فروش قالین‌های افغانی در بازارهای داخلی در این اواخر با رکود کم سابقه ای روبرو شده و در شش ماه گذشته هیچ‌ فروشی نداشته ‌اند.

به گفته قالین فروشان شهر کابل، دو عامل عمده باعث رکود بازار قالین در کشور شده؛ عدم همکاری دولت در زمینه انتقال مواد تولیدی به خارج از کشور و از سویی هم ورود لجام گسیخته قالین‌های ماشینی از کشورهای ایران و ترکیه با قیمت ارزان به بازارهای افغانستان که تمامی بازارهای داخلی را اشباع کرده است.

تاجران قالین می گویند از هر قالین صادراتی در گمرک افغانستان مبلغ ۵۰۰ دالر اخذ می ‌شود که با این شرایط تاجران توان ارسال قالین ‌های ‌شان را به خارج از کشور ندارند.

امتیاز قالین افغانی در جیب تاجران پاکستانی

از این‌ که تاجران افغانستان در زمینه انتقال مستقیم کالای‌ های ‌شان از افغانستان با مشکلات زیادی روبرو هستند، این تاجران از سال ها بدین سو اموال تجاری را به پاکستان انتقال می‌ دهند و با اندک سهولت در بندر کراچی پاکستان این اموال به بازار‌های جهانی منتقل می‌شود.

قالین های دست باف افغانی از شهرت جهانی برخوردار است و تا هنوز هیچ کشوری توان رقابت با قالین های دست باف افغانی را ندارد.

این قالین ها در بندر کراچی با شناسنامه ‌های پاکستان وارد بازارهای جهانی می شود که امتیازات آن نیز به جیب تاجران پاکستانی می‌رود.