زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
پرداخت تاوان از سوی آسترالیا به قربانیان جنگ در افغانستان
جمعه ,15 ژانویه , 2016

آسترالیا

گاردین

 

روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد پرداخت تاوان از سوی قوای نظامی آسترالیا به قربانیان جنگهای که قوای آسترالیایی در آنها در افغانستان سهم داشتند.

 

به نوشته روزنامه وزارت دفاع، آسترالیا تا حال در حدود ۲۸۰۰ افغان بیش از ۲۰۷ هزار دالر بدست آورده اند.

 

اما به نوشته گاردین پرداخت این پول ها به آسیب دیده‌گان جنگ یک سوالی را به وجود آورده است که مبادا این پول ها بدست دشمنان برسد و یا تروریستان به یک شکلی از آن منفعت بردارند.

 

اما روزنامه می‌افزاید وزارت دفاع آسترالیا چنین احتمال را رد کرده و در یک مکتوب به پارلمان این کشور نوشته است که در چنین حالات حوادث دقیق بررسی می‌شوند و این پول به کدام گروه داده نمی‌شود بلکه مستقیماً به خانواده های افرادی می‌رسد که اعضای این خانواده ها در جنگ های که قوای آسترالیا در آن سهم داشتند جان داده اند.

 

آنها تأکید می‌کنند که این پول ها به هیچ صورت بدست تروریستان نمی‌رسد.

 

روزنامه می‌افزاید مقامات وزارت دفاع آسترالیا باور دارند که طبق طرز العمل آنها راهی وجود ندارد که این پول ها بدست مخالفین برسد.

 

آنها می‌گویند که این پول ها بعد از تحقیقات دقیق در مورد یک حادثه که چگونه، در کجا و در کدام تاریخ رخداد و آیا قوای آسترالیا واقعا در این حادثه دخیل بوده اند پرداخت می‌شود.

 

هویمن رایتس واچ

 

نشریه سازمان حامی حقوق بشر هویمن رایتس واچ در شماره اخیر خود می‌نویسد که حکومت افغانستان باید طبق وعده راه را برای حضور فعال خانم ها در پروسه صلح افغانسان باز نماید.

 

به نوشته نشریه رئیس جمهور اشرف غنی وعده کرده بود که تا پایان سال ۲۰۱۵ قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد نقش زنان در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عملی کرده و یک نقشه راه را ترتیب می‌دهد تا نقش زنان را در پروسه صلح برازنده بسازد.

 

اما به نوشته نشریه این مهلت تعین شده گذشت و حتی خود مقام های افغان می‌گویند تا حال این پلان آنها تکمیل نشده است.

 

نشریه به فعالیت های زنان و مشکلاتی که آنها در افغانستان دارند توضیحات مفصل داده و در نهایت می‌نویسد که کشورهای کمک دهنده خاموشانه تماشا دارند که این مهلت می‌گذرد و حکومت افغانستان دروازه ها را بروی زنان می‌بندد.

 

به نوشته نشریه کشورهای کمک دهنده باید نشان بدهند که در این خواسته های خود جدی می‌باشند و کابل را تحت فشار قرار بدهند که پلان فوری را برای شامل ساختن زنان در پروسه صلح این کشور طرح و اعلان نماید.