زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
پس از کشف مواد منفجره در نزدیک قنسلگری هند در هرات، یک تن دستگیر شد
شنبه ,9 ژانویه , 2016

دستگیر

امر سینها سفیر هند در کابل گفته است، پس از کشف یک موتر پر از مواد منفجره در نزدیک قنسلگری هند در هرات، یک تن بازداشت شده است.

وزارت خارجۀ هند گفته است هنوز زود است گفته شود که عاملان می خواستند قنسلگری را هدف قرار دهند.

گفته می شود تایر موتر پنچر شده بود و افراد مشکوک که در داخل موتر بودند ممکن است برای تبدیل کردن تایر موتر بیرون بر آمده و احتمالاً فرار کرده باشند.

این در حالی است که افراد مسلح یکشنبه شب بر ساختمان قنسلگری هند در مزار شریف حمله کردند.