زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
پلان عمل اهداف توسعه پایدار برای سال ۹۸ نهایی شد
چهارشنبه ,19 جدی , 1397

در کمیته اجراییوی توسعه پایدار روز (شنبه، ۱۸جدی) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت افغانستان، پلان عمل اهداف توسعه پایدار در سال ۲۰۱۹ ارزیابی و نهایی گردید

رییس اجراییه کشور از اقدامات این کمیته ستایش کرد و گفت: امیدوار است که در سال پیش‌رو کارها منسجم‌تر‌ و موثر با همکاران بین المللی در راستای تطبیق بهتر اهداف توسعه پایدار صورت گیرد

دوکتور عبدالله عبدالله ضمن تاکید بر هماهنگی در پیشبرد برنامه‌ها افزود که روحیه همکاری میان همکاران بین المللی و نهادهای داخلی وجود دارد و باید بیشتر بر کارهای عملی تمرکز شود

مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور گزارش داد که کمیته توسعه پایدار و گروپ‌های کاری آن از آغاز کار تا حال ۹۰ جلسه برگزار کرده و در زمینه انطباق‌دهی برنامه‌های ملی با اهداف توسعه پایدار و تعیین شاخص‌ها، پیشرفتی قابل ملاحظه داشته است

وزیر اقتصاد کشور افزود که به زودی چارچوب استراتژی اهداف توسعه پایدار افغانستان نهایی می‌شود و تمام برنامه‌های توسعه‌یی دولت براساس آن تنظیم و ترتیب خواهد شد. زمان این استراتژی ۱۰ ساله می‌باشد

در این جلسه، وزارت اقتصاد پلان عمل اهداف توسعه پایدار را برای سال ۲۰۱۹ ارایه کرد و گفت: این پلان در ۹ مورد تهیه شده است. یک میکانیزم همکاری نیز تدوین گردیده و در آن، وظایف و مسوولیت‌های هر اداره و نهاد بین المللی مشخص و واضح می‌باشد

در این پلان عمل، بر هم‌خوان‌سازی اهداف توسعه پایدار با برنامه‌های دارای اولویت ملی، تحلیل خلاهای آماری، نظارت، آگاهی‌دهی و ایجاد یک مرکز تحقیقاتی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تاکید صورت گرفته است

همچنان، بخشي از این پلان به مدیریت و بسیج منابع مالی اختصاص یافته است تا منابع مالی انسجام یابد و جلب کمک‌های بین المللی زیادتر شود. وزارت اقتصاد خبر داد که روی یک استراتژی مالی برای اهداف توسعه پایدار کار می‌کند و همچنان یک سیستم نظارتی را می سازد

یکی از موارد پلان عمل اهداف توسعه پایدار برای ۲۰۱۹ محلی‌سازی اهداف توسعه پایدار است تا در ادارات دولتی مرکز و ولایات نیاز سنجی شود و سپس کار عملی صورت گیرد. این بخش بر آموزش، ظرفیت‌سازی کارمندان، نظارت و اهمیت کار مشترک تاکید دارد

پلان عمل اهداف توسعه پایدار برای سال ۲۰۱۹ پس از ارزیابی از سوی جلسه تایید شد و فیصله گردید که ملاحظات و پیشنهادات ادارات ذیربط دولتی در آن گنجانیده شود

دوکتور عبدالله عبدالله به وزارت‌های اقتصاد و معارف هدایت داد که در یک جلسه مشترک نیازمندی‌ها و مشکلات وزارت معارف را بررسی نمایند تا نقش این وزارت در برنامه های توسعه پایدار تقویت گردد