زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
چهار تن به اتهام قتل دو مرد و دو زن در هرات بازداشت شدند
دوشنبه ,25 ژانویه , 2016

بازداشت

مسئولان امنیتی ولایت هرات می گویند که چهار تن را به اتهام قتل دو مرد و دو زن بازداشت کرده اند.

عبدالروف احمدی سخنگوی قوماندانی امنیه هرات گفت که افراد بازداشت شده اعتراف کرده اند که شب جمعه گذشته قبل از کشتن این افراد بر دو زن تجاوز جنسی نیز کرده و بعداً آنان را به قتل رساندند.

اجساد دو زن و دو مرد شب جمعه به شفاخانه ملکی این ولایت انتقال داده شد.