زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
کابل: ده ها تن طی تظاهرات خواهان آغاز توزیع تذکره الکترونیکی شدند
جمعه ,15 ژانویه , 2016

کابل

ده ها تن از اعضای حزب عدالت اجتماعی روز گذشته در کابل دست به تظاهرات زده و خواهان آغاز کار توزیع تذکره الکترونیکی شدند.

این مظاهره کننده‌گان از حکومت خواستند تا هر چه زودتر کار توزیع تذکره های الکترونیکی را آغاز کند و دست اندازی های سیاسی را در راه توزیع آن از بین ببرد.

مظاهره از بهارستان کابل آغاز شد و زمانیکه در چهار راهی باغ زنانه رو به خشونت گرایید و تصاویر مقامات حکومتی به آتش زده شد پولیس از ادامه این خشونت ها و گسترش تظاهرات جلوگیری کرد.

پیش از این نیز نهاد های مدنی و برخی حلقات سیاسی بار ها علت عدم توزیع تذکره های الکترونیکی در شهر کابل و شماری از ولایت دست به تظاهرات زده اند.